Ikaalisten Golf

IKAALISTEN GOLFIN PAIKALLISSÄÄNNÖT  alk. 19.5. 2017

1. IRTOKIVET HIEKKAESTEISSÄ: Hiekkaesteissä olevat irtokivet saa poistaa rangaistuksetta. (Sääntö 24-1). 

2. KIINTEÄT HAITAT VIHERIÖN LÄHEISYYDESSÄ: Mikäli haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja pallo on enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta, joka sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta rangaistuksetta. (Sääntö 24-2).

3. SÄHKÖJOHTO Teurulammin väylä 5: Jos pallo osuu väylällä olevaan sähköjohtoon, on pelaajan  uusittava lyönti rangaistuksetta. (Sääntö 20-5). Rangaistukset: Reikäpelissä reiän menetys, lyöntipelissä kahden lyönnin rangaistus. Sähköpylvääseen osunutta lyöntiä ei uusita. Mikäli pallo jää niin lähelle pylvästä, että se häiritsee pelaajan lyöntiasentoa tai hänen mailansa aiottua heilahdusrataa, toimitaan  säännön 24-2 mukaisesti.

4. MUURAHAISPESÄ Teurulammin väylä (7/11): Muurahaispesä on kunnostettavaa aluetta, josta pelaaminen on kielletty. Vapautuminen rangaistuksetta. (Sääntö 25-1).

5. DROPPING ZONE-alueita: Teurulammin väylä 8/12: Kaikki veteen menneet lyönnit jatketaan DZ-alueelta. Jokivarren väylä 9 / Teurulammin väylä 18: Vesiesteisiin menneet lyönnit, joiden ylimenokohtaa ei voida todeta, jatketaan DZ-alueelta.

6. MUOVITIIN käyttö kentällä on kielletty.

7. ETÄISYYSMITTARIEN käyttö pelissä on etäisyyden mittaamiseen sallittu. Mikä pelaaja käyttää laitetta arvioimaan tai mittaamaan jotain muuta olosuhdetta, joka vaikuttaa hänen pelaamiseensa, rikkoo pelaaja sääntöä 14-3. Rangaistukset: Reikäpelissä reiän menetys, lyöntipelissä kahden lyönnin rangaistus. Toisesta rikkomuksesta seuraa diskaus. Sääntö 14-3 koskee kaikkia kiellettyjä apuvälineitä ja laitteita.

8. Etäisyyksiä osoittavat merkit kentällä ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen rangaistuksetta. (Sääntö 24-2)

9. MAAHAN PAINUNUT PALLO: KOKO PELIALUEELLA pallo, joka on uponnut omaan putoamisjälkeensä, voidaan

puhdistaa ja pudottaa ilman rangaistusta mahdollisimman lähelle paikkaa, missä se oli, mutta ei lähemmäksi reikää.

10. TIEALUEET: Pallon ollessa tiealueella, saa pelaaja vapautua rangaistuksetta yhden mailanmitan päähän tiealueesta lähimpään pelattavaan paikkaan.

11. KÄYTÖSETIKETTI: Pelaajien on otettava muut pelaajat ja kenttähenkilökunta huomioon, on kyse sitten lyöntirauhasta, turvallisuudesta, lyöntijälkien paikkaamisesta, pelinopeudesta tai muusta liikkumisesta kentällä. Usein toistuvasta etiketin vastaisesta käytöksestä voi olla seurauksena pelistä sulkeminen, määräaikainen kilpailukielto tai pelikielto.

12. PALLON LIIKUTTAMINEN VIHERIÖLLÄ VAHINGOSSA: Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta,     jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia. Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huom. Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy, kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

13. Lisäksi voi olla olosuhteista johtuvia tilapäisiä paikallissääntöjä ja kilpailukohtaisia sääntöjä, jotka ovat nähtävillä klubin ilmoitustaululla.


18.5.2017

Ikaalisten Golf ry


Golfin säännöt lyhyesti, merkittävimmät sääntömuutokset 2016 ja sääntökirja tästä linkistä

 Ikaalisten Golf | Yliskyläntie 1411, 39580 RIITIALA | p. 045 870 6995 | email: ikaalisten.golf@ikg.fi | www.ikg.fi  Facebook   Ikaalisten Golf